تلفن: 2-88724990-021

به وب سايت رسمي شركت مهندسي منابع آب و خاك خوش آمديد

نکارود

 • توضیح

 • جزییات

  نوع:شبکه آبیاری و زهکشی

  وضعیت:درحال انجام

  تاریخ:1393/10/11

گلورد

 • توضیح

   

   

  ورودی تونل دسترسی به تاج سد مخزنی گلورد

 • جزییات

  نوع:شبکه آبیاری و زهکشی

  وضعیت:درحال انجام

  تاریخ:1395/04/31

همایش مازندران

 • توضیح

 • جزییات

  نوع:شبکه آبیاری و زهکشی

  وضعیت:تمام شده

  تاریخ:2009/01/01

برنجستانک

 • توضیح

 • جزییات

  نوع:شبکه آبیاری و زهکشی

  وضعیت:تمام شده

  تاریخ:2016/01/02

MYMDsLoading
X
Close
MYMDsLoading