قرارداد جدید

قرارداد جدید

قرارداد جدید با موضوع مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های ان و مدیریت حفاظت کیفی با شرکت سهامی آب منطقه ای قم در آذر ماه 97 امضاء شد