حوزه های کاری

شرکت مهندسی منابع آب و خاک دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص سدسازی (پایه یک)، تخصص شبکه آبیاری و زهکشی (پایه های یک و دو)، نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی (پایه دو) و خدمات مدیریت طرح میباشد و تاکنون مراحل مختلف مطالعاتی و اجرای بیش از 200 پروژه در رشته های منابع آب،سدسازی،شبکه آبیاری و زهکشی،نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی را انجام داده است
 
 

حوزه های کاری