هیات مدیره

معرفی اعضای هیئت مدیره
————————————————
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
کرامت اسلامی
 
 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
 
 
متولد : 1339
 
سوابق تحصیلی
کارشناسی ماشین آلات کشاورزی - دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی - دانشگاه تهران
 
 
سوابق کار و مسئولیت ها:
کارشناس طراح آبیاری در طرح شهید ساجدی (کرخه)
کارشناس طرح سد سنگرد
کارشناس طرح شبکه آبیاری و زهکشی آجی چای در تبریز
مسئول بخش آبیاری و زهکشی واحد خدمات مهندسی منابع آب
کارشناس طرح های منابع آب و سدهای تغذیه مصنوعی در سیستان و بلوچستان
کارشناس طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت نکا
مسئول پروژه مطالعات مرحله شناسایی و نیمه تفصیلی آب های زیرزمینی دشت نکا
کارشناس طرح مطالعات سدهای سراوان و ابنیه و تاسیسات وابسته
کارشناس طراحی شبکه آبیاری تحت فشار بارانی اراضی بخش 6و7 کشت و صنعت دامپروری مغان
کارشناس طراح شبکه آبیاری بارانی اراضی مجتمع گوشت فارس
عضو نظارت عالیه بر عملیات اکتشافی تاسیسات ابگیر میرآخور زنجان 
کارشناس طرح مطالعات سدهای انحرافی شرق استان مازندران
کارشناس طرح آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سد نومل
عضو نظارت عالیه سد انحراف فاضل آباد
مدیر طرح مطالعات و زهکشی و خاکشناسی شبکه آبیاری زهکشید اراضی پایین دست سد کوثر
عضو نظارت عالیه واحد های عمرانی I و III و سد انحراف شاه بند در استان مازندران
مدیر طرح انجام خدمات مهندسی پشتیبانی و اماده سازی طرح شبکه آبیاری زهکشی دشتنکاء به منظور جذب تسهیلات خارجی از بانک توسعه اسلامی (IDB)
کارشناس طرح سد کهیر سیستان و بلوچستان که از طریق بانک توسعه اسلامی (IDB) تامین اعتبار شده است
عضو نظارت عالیه سد انحراف نکارود و کانال های وابسته
عضو نظارت عالیه واحدهای عمرانی II وIV و V شبکه آبیاری زهکشی دشت نکا در استان مازندران
کارشناس طرح سد نیشابور که از طریق بانک توسعه اسلامی (IDB) تامین اعتبار شده است
مدیر پروژه خدمات مهندسی پشتیبانی فنی و انجام امور مدیریتی طرح شبکه آبیاری و زهکشیدشت نکا در ارتباط با بانک توسعه اسلامی(IDB)
کارشناس مطالعات اجتماعی،اقتصادی و مشارکت مردمی شبکه آبیاری و زهکشی دشت نکا (به وسعت 50000 هکتار)
کارشناس مطالعات ایمنی،پایداری،بهره برداری،مرمت و بازسازی سدهای مخزنی و شبکه های آبیاری و زهکشی استان مازندران
عضو نظارت عالیه پروژه نظارت بر شبکه اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سدهای، لیکوان،ایلیخچی و حوزه گیوی چای شهرستان کوثر در سطح تقریبی 1500 هکتار
کارشناس طراحی در پروژه بازنگری مطالعات مرحله اول و اصلاح و ترمیم شبکه آبیاری و زهکشی مغان
کارشناش طراحی در پروژه مطالعات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش یوشهر
کارشناس طراحی در پروژه مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایین دست شی کلک
عضو نظارت عالیه پروژه نظارت عالیه و کارگاهی بر طرح احداث خط انتقال آب به شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد مخزنی شی کلک
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روح الله خراسانی
 
 
نایب رئیس هیات مدیره
 
 
متولد : 1335
 
 
سوابق تحصیلی : کارشناسی راه و ساختمان - دانشگاه خواجه نصیر طوسی
 
 
سوابق کار و مسئولیتها:
 

كارشناس مكانيك خاك و منابع قرضه در طرح شهيد ساجدي (كرخه)

كارشناس مكانيك خاك و منابع قرضه سدهاي لندو شي‌كلك در چابهار

كارشناس سدهاي دشت زابلي، سيب‌ و سوران، سراوان در سيستان و بلوچستان

كارشناس مكانيك خاك و منابع قرضه سد هيدوچكان در سراوان

مسئول بخش ژئوتكنيك و مكانيك خاك واحد خدمات مهندسي منابع آب

كارشناس سد سنگرد در خراسان

عضو اصلي هيئت مديره و مدير امور منابع آب

عضو اصلي هيئت مديره و مدير عامل و رئيس هيئت مديره

نايب رئيس هئيت مديره و مدير امور سدسازي و عضو كميته فني

مدير پروژه نظارت کارگاهي و عاليه سد شهري کور و تاسيسات وابسته

مدير پروژه نظارت کارگاهي و عاليه سد دوربن و تاسيسات وابسته

عضو نظارت عاليه پروژه نظارت کارگاهي و عاليه سد درپتن و تاسيسات وابسته

عضو نظارت عاليه پروژه نظارت کارگاهي و عاليه سد شي کلک

كارشناس مديريت طرح سد بار نيشابور كه از طريق بانك توسعه اسلامي (IDB) تامين اعتبار شده است

كارشناس مديريت طرح سد كهير سيستان و بلوچستان كه از طريق بانك توسعه اسلامي (IDB) تامين اعتبار شده است

مدير طرح بندهاي انحراف شرق مازندران

كارشناس طراح مراحل شناخت، اول و دوم سد مخزني گلورد نكا

كارشناس طراح سد سراوان و تاسيسات وابسته

عضو نظارت عاليه سد فهره سيستان و بلوچستان

كارشناس طراح سد مخزني ويك زنجان

کارشناس طراح پروژه مطالعات مرحله اول و دوم سد شهري کور

مدير پروژه تونل انحراف آب و سازه هاي جنبي و جاده دسترسي به سد گلورد نکا

عضو نظارت عاليه پروژه سد انحراف نكارود و كانال‌هاي وابسته در مازندران

عضو نظارت عاليه پروژه نظارت کارگاهي و عاليه سد انحراف شاه‌بند و نواحی عمرانی 1و3 شبکه آبياری و زهکشی دست نکا در استان مازندران

عضو نظارت عاليه پروژه نظارت کارگاهي و عاليه بر واحدهاي عمراني IV و Vشبکه آبياري و زهکشي دشت نکا در استان مازندران

عضو نظارت عاليه پروژه نظارت کارگاهي و عاليه بر واحد عمراني II شبکه آبياري و زهکشي دشت نکا در استان مازندران

كارشناس مطالعات سد قادر آباد

كارشناس طراح گزينه سد سنگريزه‌اي با روكش بتني CFRD سد گلورد نكا

مدير پروژه طرح و ساخت سد گلورد نكا- گزينه سد سنگريزه‌اي با روكش بتني CFRD

مدير پروژه مطالعات و نظارت ايمني، پايداري، بهره برداري، مرمت و بازسازي سدهاي مخزني و شبكه هاي آبياري و زهكشي استان مازندران

كارشناس طراح شبكه آبياري و زهكشي اراضي زيردست سد شي‌كلك

کارشناس پروژه خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت)كانال كنارگذر درياچه شهرك مغان
 
 
 
 
 
سيد يعقوب اخوت
 
 
عضو هیات مدیره
 
 
متولد: 1313
 
 
سوابق تحصیلی:
 
 
کارشناسی آبیاری و آبادانی - دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد آبشناسی و آبهای سطحی (هیدرولوژی) - موسسه آبشناسی تهران

کارشناس پروژه آماربرداري سراسري منابع آب سطحي و زيرزميني محدوده‌ مطالعاتي مرکز استان مازندران

-کارشناس پروژه آماربرداري سراسري چشمه­های محدوده‌ مطالعاتي شرق استان مازندران

-کارشناس پروژه آماربرداري سراسري منابع آب سطحي و زيرزميني محدوده‌هاي مطالعاتي هشتگرد، اشتهارد ، قطعه چهار و آبيک

-کارشناس پروژه خدمات مهندسی مطالعه و اندازه­گيری منابع آب زيرزمينی محدوده­های مطالعاتی حوزه عملکرد شرکت آب منطقه­ای تهران

-کارشناس طرح مطالعات پتانسيل آب­های زيرزمينی در محدوده­های مطالعاتی طارم-خلخال و ماه­نشان و ادامه محدوده­های ابهر و گل­تپه – زرين­آباد

-مدير طرح مطالعات منابع آب و مصارف آب­های سطحی و زيرزمينی محدوده شماره يک زنجان

-کارشناس طرح هيدرومتری و انجام آزمايشات شيميايی چشمه­های پايين­دست سد هينی­مينی

-کارشناس طرح مطالعات شناسايی سازند سخت حوزه کميجان

-کارشناس طرح مطالعات صحرايی زهکشی عمقی و مطالعات

آب­های زيرزمينی شبکه آبياری و زهکشی اراضی و تاسيسات مجتمع صنعتی گوشت فارس

-عضو نظارت عاليه بر اجراي طرح كانال انتقال آب سد كوثر

كارشناس شبكه آبياري و زهكشي اراضي تصفيه‌خانه فاضلاب بوشهر 

هیات مدیره