خط مشی

به نام خداوند جان و خرد                كزين برتر انديشه برنگذرد

 

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شركت مهندسی منابع آب و خاک

 

شرکت مهندسی منابع آب و خاک این افتخار را یافته که در طول 32 سال پس از تاسیس و کسب تجربه در بیش از 200 پروژه مطالعاتی و اجرایی با بهره گیری از توان علمی منابع انسانی خویش ده ها پروژه دیگر را در دست اجرا و مطالعه داشته باشد و اینک با مشارکت در اجرای پروژه های با منابع مالی خارجی سند معتبری بر توانایی های این مجموعه از خود بر جای گذاشته است.

1- اهداف کوتاه مدت:

•  انجام به موقع پروژه ها در جهت جلب رضایت کارفرمایان

•  توسعه فعالیت ها

•  افزایش راندمان کاری

•  توسعه فضای کاری

•  توسعه نیروی انسانی

•  سرعت عمل در پاسخگویی به الزامات قرارداد و نیازهای کارفرمایان

2- اهداف میان مدت:

•  نیل به سطح بالای بهره وری

•  ایجاد نظام مبادله اطلاعات و مشارکت در خدمات با شرکت های مشابه

•  عضویت در مجامع علمیو حرفه ای و شرکت در سمینارها و کنفرانس های علمی داخلی و خارجی جهت ارتقاء سطح علمی فعالیت های حرفه ای

•  انتشار کتب و نشریات تخصصی در زمینه فعالیت های علمی و فنی شرکت

•  ایجاد شاخه های کاری جدید مرتبط و گسترش آن

•  مدیریت و برنامه ریزی مطلوب منابع و واگذاری کارها به گروه های کاری مستقل

•  حفظ کرامت انسانی و فراهم نمودن محیط کار آرام،مناسب و توام با صمیمیت

•  تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری

3- اهداف بلند مدت:

•  ارایه خدمات مشاوره با کیفیت مطلوب در زمینه پروژه های مهندسی آب

• ارتقاء سطح کیفی مطالعات و بالطبع جلب رضایت کارفرمایان

•  ایجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره ای فنی و علمی

•  ارایه خدمات با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای تضمین بقاء در عرصه رقابت ملی و ورود به رقابت بین المللی

•  بهبود روش های مهندسی از طریق ارتباط با مراکز علمی،مشاورین بین المللی و دانشگاه های داخلی و خارجی

•  شرکت در مناقصات بین المللی و ارایه خدمات برون مرزی و صدور خدمات مهندسی

•  افزایش درآمد کارکنان به ازای راندمان مطلوب

•  بهبود سیستم مدیریت کیفیت

•  پایش و اندازه گیری فرایندهای مرتبطر و افزایش اثربخشی

•  ایجاد آرشیو معتبر اسناد و مدارک فنی و علمی مطابق با استانداردهای بین المللی مهندسی

خط مشی