سد بار نیشابور

سد بار نیشابور

خدمات مديريت طرح سد بار نيشابور
 
سد بار بر روي رودخانه بار در دامنه كوه‌هاي بينالود در شهرستان نيشابور قرار دارد. اين سد مخزني به ارتفاع 5/35 متر از فونداسيون با عرض تاج 10 متر و طول تاج 1500 متر داراي حجم ذخيره 14 ميليون مترمكعب است. هدف از احداث اين سد تامين آب شرب شهر نيشابور و آب صنعتي مورد نياز فولاد خراسان است. سد در خارج از بستر رودخانه احداث گرديد بنابراين آب رودخانه از بالادست فرازبند (Coffer Dam) و به وسيله يك كانال انتقال بتني به طول حدود 1815 متر و با عرض كف 5 متر و عمق 3/2 متر به مخزن سد بار منتقل مي­گردد.
جهت ساختمان سد و كانال انتقال بانك توسعه اسلامي(IDB) حدود 25 ميليون يورو در چهارچوب قراردادهاي عامليت و استصناع اعتبار اعطا نمود. شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي به عنوان ذينفع و عامل بانك توسعه اسلامي بوده و اين شركت جهت انجام خدمات مديريت طرح سد بار و كانال انتقال و تاسيسات وابسته از طرف آب منطقه‌اي خراسان رضوي انتخاب و به تائيد بانك توسعه اسلامي رسيد. تسلط به مقررات و ضوابط بين‌المللي به ويژه مقررات بانك توسعه اسلامي و تجربه كاري در اين زمينه يكي از شرايط ضروري در انجام خدمات مديريت طرح اين سد بود.


 
(توسط بانک توسعه اسلامي(IDB) تامين اعتبار گرديده است)