خدمات مشاوره سد سازی

خدمات مشاوره سد سازی

شرکت مهندسی منابع آب و خاک دارای گواهینامه پایه یک صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص سدسازی است و با تکیه بر پرسنل مجرب و متخصص خود، تاکنون در این زمینه پروژه‌های متعددی را که هم اکنون در دست بهره‌برداری هستند، با موفقیت به انجام رسانده است. خدمات این شرکت شامل تمام جنبه‌های تحقیقاتی، تحلیلی و طراحی نیز مراحل اجرایی و نظارتی احداث سدهای خاکی و سدهای بتنی وزنی و تاسیسات جنبی آن می‌گردد. رویکرد شرکت مهندسی منابع آب و خاک در تعامل با کافرمایان ارائه طرح‌های نوین، اقتصادی و خلاقانه بر اساس آخرین یافته‌ها و تجارب روز مهندسی در سطح بین‌المللی است.